Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psi a výstavy
Výstavy psů jsou, na rozdíl od zkoušek z výkonu, přehlídkami krásy, tedy porovnáváním především exteriéru podle jakýchsi norem  tzv. standardů (tosa standard FCI 260). Který pes nakolik normám vyhovuje je obvykle v rukách jednotlivých rozhodčích a výsledek závisí na jejich subjektivním hodnocení.

 

Chci jít se svým psem na výstavu
Výstavy jsou odborné kynologické akce, jejichž smyslem je předvedení kvality zúčastněných jedinců. Mají obrovský význam, protože díky nim lze hodnotit úroveň chovu. Pro majitele předvedeného jedince je výstava společenskou událostí, při níž se, zjednodušeně řečeno, dozví, co vlastně doma má, seznámí se s jinými chovateli a vystavovateli a porovná svého psíka s jedinci téhož plemene. Podle výstavních výsledků si také někteří majitelé fen vybírají krycí psy.
Na výstavu je nutné se předem přihlásit. Přihlášky na Klubové a Speciální výstavy rozesílají členům ve většině případů kluby, na ostatní typy výstav si musí každý napsat či zatelefonovat o přihlášky na adresy pořadatelů, které jsou zveřejňovány třeba v kynologických časopisech nebo na internetových stránkách ČMKU. Spolu s přihláškou dostanete i tzv. propozice výstavy. Z nich se dozvíte, do jaké třídy máte svého psa přihlásit, jaký je časový harmonogram výstavy a jaké jsou veterinární podmínky účasti (očkování nesmí být mladší jednoho měsíce a starší jednoho roku před datem konání výstavy). Důležitý je termín uzávěrky, do kdy musí být přihláška spolu s dokladem o zaplacení výstavního poplatku odeslána. Některé výstavy mají dva datumy uzávěrek, které jsou finančně rozlišené. Přihlášku je třeba vyplnit čitelně podle požadovaných údajů.
Často se chybuje v kolonce "jméno psa" - je třeba uvést celé jméno včetně chovatelské stanice. Další problémy činívají kolonky "chovatel" a "majitel". Chovatelem je ten, u koho se štěně narodilo, majitelem ten, kdo si pejska koupil. Pes se přihlašuje podle skutečně dosažené kohoutkové výšky do rázu malý, střední, velký (u PENA), podle variety (u CINA) a podle věku, kterého dosáhne den před dnem konání výstavy (třída dorostu, mladých, otevřená atd.). Vyplněnou přihlášku společně s kopií průkazu původu (případně kopií šampionátu) a potvrzením o zaplacení výstavního poplatku odešleme na adresu pořadatele výstavy doporučeně. Po uzávěrce - platí datum poštovního razítka na obálce při odeslání - nebude již Vaše přihláška na výstavu přijata. Asi 10 dní před výstavou Vám přijde potvrzený vstupní list s uvedeným katalogovým číslem Vašeho pejska - fenky. To vše se dozvíte v propozicích výstavy.
Dále s sebou na výstavu vezmeme vstupní list s katalogovým číslem, který nám přišel poštou, průkaz původu, očkovací průkaz s platným očkováním, předváděcí vodítko, misku s vodou, hřeben, vhodné pamlsky na odměnění Vašeho pejska, klec nebo přepravku a skládací židličku. Musíme se dostavit včas, abychom stihli přejímku psů, při níž veterinář kontroluje očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti parvoviroze, psince a vzteklině. Časové odstupy očkování od data výstavy jsou uvedeny v propozicích a musí být respektovány. Po přejímce obdrží vystavovatel katalog a zpravidla též složku s předtiskem pro posudek a katalogové číslo (někdy vystavovatel obdrží pouze katalog a číslo i posudek obdrží poté v kruhu). Pak vyhledá kruh, kde probíhá posuzování jeho plemene a třídy. V katalogu je někdy uveden časový harmonogram posuzování. Vystavovatel se musí do kruhu dostavit včas. Při vstupu do kruhu odevzdá vystavovatel složku s posudkem, pokud ji obdržel. Průkaz původu se zpravidla do kruhu nenosí, výsledky se většinou zapisují ve výstavní kanceláři, záleží na typu a organizaci výstavy (záleží pak na vystavovateli, zda si výsledek zapsat nechá či ne).
V kruhu se předvádí na tzv. předváděcím vodítku (tenká vodítka bez obojku, k dostání v obchodech s potřebami pro zvířata nebo na výstavách). Pes by se měl v kruhu pohybovat uvolněně, elegantním klusem, po levé straně vystavovatele a vždy směrem k rozhodčímu. Neměl by poskakovat, táhnout, cválat. Tyto výstřelky lze do jisté míry tolerovat jen ve třídě dorostu. Po předvedení v pohybu vystavovatel psa upraví do výstavního postoje Psa bychom měli výstavnímu postoji naučit. Po statickém předvedení jsou psi jednotlivě posuzováni třeba také na stole, kde probíhá kontrola chrupu a podrobné posouzení psa. Na závěr dostane vystavovatel posudek se zadanou známkou, případně titulem a diplom. Pokud vystavovatel se zadanou známkou nesouhlasí, může včas odstoupit z posuzování. Vítězná zvířata se utkají na závěr o prestižní tituly.
Shrnutí náležitostí na výstavu: průkaz původu, očkovací průkaz s platným očkováním, vstupní list (byl-li pořadateli zasílán), předváděcí vodítko, potřeba pro finální úpravu srsti, miska a voda pro psa, pamlsky. Je výhodné s sebou mít skládací židle a pokud pro pejska nemáme klec nebo přepravku, je vhodné mít alespoň pelíšek či jinou vhodnou podložku. Oblečení a zejména obuv vystavovatele mají být pohodlné, aby nerušilo vystavovatele ani psa a pokud možno barevně kontrastující s barvou našeho psa.

 

Rozdělení do skupin FCI
I. FCI skupina - pastevečtí a honáčtí psi kromě švýcarských a salašnických psů
II. FCI skupina - pinčové a knírači, molossové, švýcarští salašničtí psi a ostatní plemena
III. FCI skupina - teriéři 
IV. FCI skupina - jezevčíci
V. FCI skupina - špicové a primitivní plemena
VI. FCI skupina - honiči, barvíři a příbuzná plemena
VII. FCI skupina - ohaři
VIII. FCI skupina - retrívři, slídiči a vodní psi
IX. FCI skupina - společenští a doprovodní psi
X. FCI skupina - chrti
K tomuto jsme přidali ještě jednu skupinu a to těch plemen, které ještě nejsou uznaná FCI.

 

Druhy výstav
Oblastní
- přístupné pro plemena uvedená v propozicích se zadáváním titulu Oblastní vítěz
Krajská - přístupné pro plemena uvedená v propozicích se zadáváním titulu Krajský vítěz
Speciální - mohou být současně s klubovou výstavou se zadáváním titulu CAJC, CAC, Vítěz speciální výstavy
Klubová - se zadáváním titulu CAJC, CAC, Klubový vítěz
Národní - přístupné pro všechna plemena se zadáváním titulu CAJC, CAC, Národní vítěz
Mezinárodní - přístupné pro všechna plemena se zadáváním titulu CAJC, CAC, CACIB FCI
Evropská - se zadáváním titulu Evropský vítěz CACIB, Evropský vítěz mladých CAJC
Světová (WDS) - se zadáváním titulu Světový vítěz /WORLD WINNER/ a Světový vítěz mladých /JUNIOR WORLD WINNER/

 

Výstavní třídy
Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy. Třídy neplatí pro plemeno německý ovčák.

Třída štěňat - od 3 do 6 měsíců
Třída dorostu - od 6 do 9 měsíců
Třída mladých - od 9 do 18 měsíců
Mezitřída - od 15 do 24 měsíců
Třída otevřená - od 15 - ti měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
Třída pracovní - od 15 - ti měsíců 
Třída šampiónů - od 15 - ti měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přípustná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampión, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI
Třída veteránů - od 8 let (věk se v různých státech liší)
Třída vítězů - od 15 - ti měsíců, mimo mezinárodních výstavav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodní či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

 Na mezinárodních výstavách lze udělit CACIB pouze v těchto třídách:
- mezitřídě od 15 do 24 měsíců
- otevřené třídě od 15 - ti měsíců
- pracovní třídě od 15 - ti měsíců
- třídě šampionů od 15 - ti měsíců

 

Známky a umístění
Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.).

Třída štěňat
- velmi nadějný - žlutá (VN)
- nadějný - bílá (N)

Třída dorostu
- velmi nadějný - žlutá  (VN)
- nadějný - bílá (N)
Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.

Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (ev. vítězů), veteránů
- výborná - modrá (V)
- velmi dobrá - červená (VD)
- dobrá - zelená (D)
- dostatečná - fialová (Dost.)
- neoceněn (Neoc.)
- vyloučen z posuzování (Diskavalif.)
- odstoupil (Odst.)
Ve těchto třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá. 
V zahraničí mnohdy stužky nedávají a dostanete jen kartičky, někde ani to ne. Občas mají na výstavách zcela rozdílné barvy ocenění. Naposledy na EV Helsinky 2006, kde výborní dostávali červenou! Někteří věci neznalí majitelé pak téměř zkolabovali.

Známky zadané rozhodčími musejí odpovídat následujícím definicím:

Známka výborná muže být zadána (udělena) pouze psovi, který se velmi blíží ideálnímu standardu plemene, je předváděn ve výborném stavu, vykazuje vyrovnanou, harmonickou povahu, je velice kvalitní a má vynikající držení. Jeho vynikající charakteristiky typické pro plemeno mohou dát zapomenout na malé nedokonalosti. Jedinec však musí mít typické znaky svého plemene.

Známka velmi dobrá se uděluje psovi, který má typické znaky svého plemene, má vyvážené proporce a je v dobrém stavu. Jedinci mohou být tolerovány některé drobné vady, nikoli však morfologické. Toto ocenění lze udělit pouze prvotřídnímu jedinci.

Známka dobrá se uděluje psovi, který má hlavní znaky plemene, avšak vykazuje vady - pod podmínkou, že tyto vady nejsou zakrývány.

Známku dostatečná obdrží pes, který dostatečně odpovídá svému plemeni, aniž vlastní všeobecně akceptované charakteristiky tohoto plemene nebo jehož tělesný stav vykazuje nedostatky.

Známkou neoceněn bývá ohodnocen jedinec pro vady přechodného rázu.

Známku diskvalifikován obdrží pes, který neodpovídá typu popsanému standardem, vykazuje jednoznačně nestandartní chování nebo je agresivní, trpí vadou varlat, má vadu chrupu nebo anomálii čelisti, má nesprávnou barvu nebo vykazuje vadu srsti, nebo jsou na něm jednoznačně patrné známky albinismu. Tato známka se dále uděluje psovi, který natolik málo odpovídá jednotlivému plemennému znaku, že je poškozeno zdraví psa. Tuto známku musí také obdržet pes, který má vadu,  jež je dle standardu jeho plemene stanovana jako vylučující.

Do posudkového listu se zapíše odstoupil, pokud majitel psa nahlásí odstoupení z posuzování před zadáním známek a pořadí. Po vyhlášení ocenění a pořadí již není odstoupení možné.

Psi, kterým není možné udělit žádnou z výše uvedených známek budou ze soutěže uvolnění s hodnocením neposouzen.
Zadávané tituly
Tituly a čekatelství jsou zadávány psům podle typu výstavy.

Vítěz třídy - může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve tř. mladých, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění Výborný 1.
V případě členění plemene dle zbarvení může být tento titul udělen v každé třídě. 
U plemene NO může být udělen titul ve třídě mladých jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1 (neplatí pro MV).

Oblastní (OV), Krajský vítěz (KrV)
 - zadává se na oblastních a krajských výstavách.  Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence vítězů z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů.

Klubový vítěz (KV) - podmínky pro udělení upravuje statut příslušného klubu. Na naší výstavě se tento titul uděluje nejlepšímu psovi a feně z konkurence Výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené a vítězů. Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.

Vítěz speciální výstavy (VSV) - uděluje se nejlepšímu psovi a feně plemene z konkurence Výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Vítěz speciální výstavy mladých (VSVM) - zadává se nejlepšímu mladému jedinci psovi i feně. Na některých speciálních výstavách se však nezadává.

Národní vítěz (NV) - uděluje se nejlepšímu psovi a feně jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence "Výborných 1, CAC" z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů. Národní vítězové obdrží i titul CAC ČMKU.

Nejhezčí veterán (Nej. veterán) - uděluje se psovi nebo feně z konkurence vítězů třídy veteránů.

Vítěz plemene FCI (BOB - Best Of Breed) - soutěží o něj vítězové třídy mladých CAJC a nejlepší jedinci s titulem NV nebo CACIB, klubový vítěz, speciální vítěz a "výborný 1" ze  třídy veteránů dle typu výstavy. Tento titul může být zadán pouze na výstavách se zadáváním titulu CAC.

Vítěz skupiny FCI (BIG) - do závěrečných soutěží nastupují všichni vítězové plemen (BOB) dle příslušné skupiny FCI.

Vítěz výstavy (BIS) - do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI. Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.
 

  

 

Čekatelství

Čekatelství šampionátu mladých (CAJC):
Titul CAJC může obdržet pes a fena ocenění známkou "Výborný 1" ve třídě mladých.
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český junior šampion a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAJC).

Čekatelství šampionátu ČR (CAC):
Titul CAC můžou obdržet psi a feny ocenění známkou Výborný 1 v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a vítězů/šampiónů na klubové, speciální, národní a mezinárodní výstavě. Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český šampion a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAC).

Rezervní čekatelství šampionátu ČR (Res.CAC):
Titul Res.CAC můžou obdržet psi a feny ocenění známkou "Výborný 2" ve třídě, kde byl zadán CAC.

Čekatelství šampionátu ČMKU (CAC ČMKU):
Titul CAC ČMKU obdrží pes a fena zároveň s titulem Národní vítěz a CACIB na národních a mezinárodních výstavách konaných pod záštitou ČMKU. U plemen, která nemohou získat CACIB na MVP bude titul udělen jedinci s oceněním BOB.

Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB):
O titul soutěží všichni držitelé CAC, psi i feny zvlášť, tj. pro jedno plemeno je jeden titul CACIB pro fenu a jeden pro psa. Vítěz neobdrží přímo CACIB, ale návrh na CACIB, který podléhá schválení mezinárodní kynologickou organizací FCI a potvrzení tohoto titulu je doručeno dodatečně (po cca 4-8 měsících) poštou. Schválení je však pouze formalitou - máte-li na psa FCI uznaný rodokmen a výstavní výbor měl opravdu povolení pořádat CACIB výstavu, je potvrzení Vašeho čekatelství jen otázkou času. Zadávání tohoto titulu upravuje Mezinárodní výstavní řád FCI. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno katalogové číslo, jméno psa, datum a podpis rozhodčího. 

Rezervní čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (Res.CACIB):
Zadává se pouze na mezinárodních výstavách pod patronací FCI. O titul soutěží všichni držitelé CAC, kteří nedostali CACIB a dále držitel čekatelství Res.CAC ze třídy, z které pochází vítěz CACIB. Res.CACIB se zadává jeden pro psa a jeden pro fenu z každého plemene. Pokud pes, který získal titul CACIB je již mezinárodním šampionem, pak vítěz res.CACIBa obdrží dodatečně písemně potvrzený CACIB od FCI.
Podmínky pro přiznání titulů 

Český junior šampion krásy
Pro udělení titulu je třeba získat nejméně 3 x titul CAJC a to minimálně od dvou rozhodčích nebo 2 x CAJC a 1 x CAC. CAC musí být udělen do 24 měsíců věku a nemůže být použit pro udělení titulu "Český šampion krásy".
Řád pro udělování titulu

Český šampion
Pro udělení titulu je třeba získat 4 x CAC, z toho dva musí být z mezinárodní výstavy, od dvou rozhodčích ve dvou výstavních sezónách. Řád pro udělování titulu

Šampion ČMKU
Udělení titulu je podmíněno získáním 4 čekatelství CAC ČMKU, ve dvou výstavních sezónách, nejméně od dvou rozhodčích a minimálně ze dvou mezinárodních výstav.
Řád pro udělování titulu

Grand šampion ČR
Pes či fena musí mít vystaven diplom "Český šampion". Poté musí získat 3 x CAC ve třídě šampiónů/vítězů, z toho jeden z mezinárodní výstavy a od dvou rozhodčích.
Řád pro udělování titulu

Mezinárodní šampion krásy - C.I.B. - pro plemena, která se nepodrobují zkouškám z výkonu
K udělení titulu je třeba získat 4 x CACIB ze tři států v rozmezí rok a den od třech rozhodčích. /dříve se uváděl jako ICH - International Champion/  Řád pro udělování titulu

MultiChampion
- neoficiální titul, používá se u psů, kteří jsou šampióny 4 a více člen. zemí FCI.


Certifikáty šampionátů
Dokladem, který potvrzuje udělení titulu šampiona členské země FCI bývá jednak stránka A4 s písemným uznáním titulu, po splnění předepsaných podmínek a k ní přiložený samostatný Diplom Šampiona. Na něm někdy bývají vypsána čekatelství, na základě kterých byl diplom udělen, jindy je na něm jen datum vystavení šampionátu. O většinu šampionátů se písemně žádá u kynologické organizace té které země, často se za diplomy platí a majiteli psa přijdou poštou. Výjimkou jsou diplomy takzvaných jednorázových šampionátů, které lze získat v několika zemích východní Evropy za stanovený poplatek přímo na výstavě. Bezplatně je sekretariátem FCI vydáván diplom C.I.B., o který se u nás žádá prostřednictvím ČMKU. Majiteli nejprve přijde dopisem avizo a potvrzení o udělení titulu "Mezinárodní šampion krásy" a o něco později tuba s diplomem. 

 

Druhy cen pro vítěze
Radostnou stránkou soutěžení na výstavách je možnost získat některou z udělovaných cen. Nejčastějším mýtem, šířeným mezi běžnou veřejností je představa, že majitelé psů dostávají za umístění peníze. Ano, je tomu tak, ale jen na některých vybraných výstavách v Americe a na několika extra vyjmenovaných výstavách v Evropě, které jsou ale našincům spíše nedosažitelné. Všeobecně tedy platí, že za výstavu naopak platí majitel psa při přihlašování a bláhově doufá v zisk titulu, který mu někdy přinese věcnou cenu. Zcela běžným oceněním jsou barevné stužky nebo kartičky, v lepším případě zdobená šňůra či stuha. Lepší pořadatelé vydávají pro oceněné medaile, kokardy nebo poháry, občas se setkáte s plaketami, porcelánovými či kovovými talířky, soškami, lahví vína či šampaňského. K žertovným cenám patří klíčenky, otvíráky na lahve nebo popelníky. Ve finálových soutěžích bývají ceny z času na čas velmi pěkné. Standardně dostanete poháry různých velikostí a typů, skleněné či porcelánové vázy, keramické předměty, bohatě zdobené kokardy, stříbrné podnosy či velké plakety, nejčastěji však různě velké pytle krmení. Vítězové a umístění v "Best in Show" si občas odvezou pohár, do kterého se jejich menší pes i vejde. Díky sponzorům se můžete dočkat fénu na psy, klece nebo ohrádky, vysavače, cestovní tašky, pelíšku, rádia nebo DVD přehrávače, telefonu, kosmetiky, přikrývek, kynologických publikací, v Itálii pravé zlaté medaile, poukázky na nákup krmení nebo potřeb, zaplaceného zájezdu na prestižní výstavu, dovolené nebo rekreace, předplatného kynologického časopisu nebo reklamy v něm a podobně. Cesta k takovým cenám ale bývá dlouhá, složitá a vyjmenované cenné výhry jsou bohužel spíše výjimečné. Kdo jezdí na výstavy často a daleko, bude akce vždy více dotovat, než aby z nich něco získal. 


Tituly ve zkratce
BOB
- nejlepší jedinec plemene (Best Of Breed). Soutěží o něj Národní vítěz pes a fena, držitelé titulů CAJC z mladých a vítězové tříd veteránů na národních výstavách.
Do soutěže o BOB na mezinárodní výstavě v ČR postupuje BOJ (nejlepší mladý), BOV (nejlepší veterán) a oba jedinci s čekatelstvím CACIB.
BOS - nejlepší jedinec opačného pohlaví (Best of Opposite sex). Titul získává jedinec opačného pohlaví, než je jedinec, který získal BOB.
BIG - nejlepší jedinec skupiny (best in group). Jedná se o vítěze jedné skupiny FCI v konkurenci všech BOB jednotlivých plemen v dané skupině.
BIS - nejlepší jedinec z celé výstavy (best in show). Soutěží o něj buď všichni držitelé BIG, nebo pokud se předtím volil BOD tak držitelé BOD.
BOD - nejlepší jedinec dne (best of day). Zadává se u vícedenních výstav a soutěží o něj držitelé BIG z daného dne.
CAC  - čekatelství národního šampionátu krásy (Certificat d´Aptitude au Championat). Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. Titul získá pes který je oceněn ve třídě jako výborný první a rozhodčí je toho názoru že má kvality šampiona.
r.CAC - rezervní CAC (druhý nejlepší pes ve třídě, pokud má také kvality šampiona)
CAJC - čekatelství juniorského šampionátu krásy (Certificat d´Aptitude au Junior Championat). Titul získá pes který je oceněn ve třídě mladých jako výborný první a rozhodčí je toho názoru že má kvality šampiona. V Maďarsku se tento titul nazývá HPJ v Polsku Zw. Mł. nebo také JCAC v některých zemích.
BOJ - nejlepší mladý jedinec (Best of Junior). O titul soutěží pes a fena, kteří obdrželi CAJC. V Polsku se tento titul jmenuje Najlepszy Junior.
CACIB - čekatelství Mezinárodního šampionátu krásy. Soutěží o něj psi ocenění "výborný 1" z mezitřídy, otevřené třídy, pracovní a šampionů se zadaným CAC.
r.CACIB - rezervní CACIB (druhý nejlepší pes nebo fena). 
Do této soutěže postupují : výborný 2 ze třídy, ze které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd. 
V Polsku o něj nastupují jedinci ocenění "Výborný 2" (Res.CAC se v Polsku nezadává).
CAC ČMKU  - čekatelství na titul VÝSTAVNÍ ŠAMPION ČMKU. Obdrží ho automaticky pes a fena, kteří získali titul Národní vítěz nebo CACIB dle typu výstavy. Pouze v ČR.  JWW - Světový vítěz mladých
WW - Světový vítěz
VWW - Světový vítěz veteránů
CACA - čekatelství šampionátu krásy Rakouska
CWC - čekatelství šampionátu krásy Polska. Res,CWC se v Polsku nezadává.
CACIAg - čekatelství mezinárodního šampionátu v agility 
CACIL - čekatelství mezinárodního šampionátu v dostizích 
CACIOb - čekatelství mezinárodního šampionátu v obedience 
CACT - čekatelství národního šampionátu práce 
CACIT - čekatelství na mezinárodní pracovní titul pro pracovně upotřebitelné psy 
NV - Národní vítěz (soutěží o něj zvlášť psi a feny kteří ve svých třídách získali CAC)
VT - vítěz třídy. Soutěží o něj psi přihlášení do jedné třídy (kromě třídy dorostu). Dostane ho nejlepší pes ohodnocený jako výborný na oblastní nebo krajské výstavě.
VTM - vítěz třídy mladých. Dostane ho pes ohodnocený jako výborný na oblastní nebo krajské výstavě.
VTO - vítěz třídy otevřené. Dostane ho pes ohodnocený jako výborný na oblastní nebo krajské výstavě.
OV, KV - oblastní vítěz, krajský vítěz. Soutěží o něj vítězové tříd: mezitřída, otevřená, vítězů a popřípadě pracovní, vždy psy a feny samostatně. Zadává se jen na oblastní nebo krajské výstavě. 
C.I.B. Mezinárodní šampion krásy /dříve se uváděl jako ICH - International Champion /
C.I.T. Mezinárodní šampion práce
C.I.E. Mezinárodní výstavní šampion - pravidla budou upravena

Evropská naděje 2014 (European Promise 2014) – titul může získat pes i fenka ocenění známkou velmi nadějný 1 ve třídě štěňat .
Evropský vítěz (Europen Winner) titul se zadává psovi I feně, kteří jsou navrženi na CACIB.
Evropský vítěz mladých (Europen Junior Winner ) titul se zadává nejlepšímu psovi a nejlepší feně ve třídě mladých pokud získali ocenění výborný 1.
Evropský vítěz veteránů (Europen Veteran Winner) titul se zadává nejlepšímu psovi a nejlepší feně ve třídě veteránů pokud obdrželi ocenění výborný 1.